ความแตกต่างของผ้าป่านกับผ้ามัสลิน

โดย: อคฺคธโนภิกขุ [IP: 1.47.42.xxx]
เมื่อ: 2016-08-15 12:36:30
ผ้าป่านกับผ้ามัสลินอย่างไหนทนกว่า
#1 โดย: พชรพร [IP: 27.130.121.xxx]
เมื่อ: 2016-08-21 21:27:17
ผ้ามัสลินจะทนกว่าผ้าป่านค่ะ เนื่องด้วยโครงสร้างของผ้า
หมายเหตุ ชนิดของฝ้ายต้องเป็นเกรดเดียวกัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 224,305