สบงวาต

โดย: บอย [IP: 1.0.192.xxx]
เมื่อ: 2013-01-05 19:39:09
สบงวาตเป็นอย่างไรครับ
#3 โดย: พชรพร [IP: 171.7.112.xxx]
เมื่อ: 2013-01-07 10:53:59
สบงวาตหรือสบงอาศัย.. พระท่านใช้ครองตอนอยู่ในกุฏิทำสังฆกรรมไม่ได้ เพราะสบงวาต เป็นผ้าผืนเดียว ไม่ได้ตัดขาด (ไม่ได้ตัดออกเป็นขัณฑ์)ลักษณะคล้ายผ้าอาบน้ำฝน แต่ต่างกันที่สบงวาตจะมีอนุวาต(ผ้าประกอบริม ๔ ด้าน)คือเมื่อตัดผ้าได้ตามขนาดที่ต้องการแล้ว(ขนาดมาตรฐาน =1.00*2.40 เมตร) นำมาเย็บเข้าอนุวาตได้เลย
สบงขัณฑ์..ต้องนำผ้าที่วัดได้ตามขนาดที่ต้องการแล้ว นำมาตัดออกเป็นขัณฑ์(๕ขัณฑ์ คือจะได้ผ้า ๕ชิ้น) แล้วนำมาเย็บต่อให้เป็นผืนเดียวกันจากนั้นนำมาเย็บเข้าอนุวาต สบงขัณฑ์เป็นสบงที่พระท่านสามารถใช้ครองในการทำสังฆกรรมต่างๆ
ขอบคุณค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 193,258