ผ้ามัสลินยูเอส

โดย: ชินวโร ภิกขุ [IP: 1.47.10.xxx]
เมื่อ: 2015-06-03 04:06:06
ผ้ามัสลินยูเอสตอนนี้ราคาไตรละเท่ารัย
#2 โดย: พชรพร [IP: 27.130.32.xxx]
เมื่อ: 2015-06-05 18:30:53
นมัสการค่ะ
ชุดไตรจีวรสังฆาฏิชั้นเดียว/ผ้ายูเอสมัสลิน
ขนาด1.90x3.00เมตร ราคา 3,900.บาท
ขนาด2.00x3.00เมตร ราคา 3,900.บาท
ขนาด2.10x3.20เมตร ราคา 4,100.บาท
ขนาด2.20x3.30เมตร ราคา 4,300.บาท
ชุดไตรจีวรสังฆาฏิ2ชั้น/ผ้ายูเอสมัสลิน
ขนาด1.90x3.00เมตร ราคา 4,600.บาท
ขนาด2.00x3.00เมตร ราคา 4,600.บาท
ขนาด2.10x3.20เมตร ราคา 4,800.บาท
ขนาด2.20x3.30เมตร ราคา 5,000.บาท ขอนมัสการด้วยความเคารพ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 193,257