ผ้าไตรถวายพระบังสุกุลอัฐิวันสงกรานต์

โดย: พ.ต.ท.หญิง ปิยวัลคุ์ ขุมเงิน [IP: 1.10.217.xxx]
เมื่อ: 2015-03-31 18:06:56
จะนิมนต์พระไปทำพิธีบังสุกุลอัฐิบุพการีที่เจดีย์บรรจุอัฐิ

จะต้องซื้อผ้าไตรอย่างไร ขอบคุณค่ะสังฆาฏิ 1 ชั้น และ 2 ชั้น มีลักษณะการใช้อย่างไรขอบคุณค่ะ
#1 โดย: พชรพร [IP: 27.130.34.xxx]
เมื่อ: 2015-04-01 17:37:55
สวัสดีค่ะ
สามารถถวายเป็น
-สบง
-จีวร
-ชุดสบงอังสะ
-ชุดไตรแบ่ง(จีวร สบง อังสะ)
-ชุดไตรเต็ม(ไตรสังฆาฏิชั้นเดียว,ไตรสังฆาฏิ2ชั้น)
ขุดใดชุดหนึ่งก็ได้ค่ะ
สังฆาฏิ คือ ผ้าสำหรับห่มซ้อนนอกเวลาอากาศหนาว ปกติพระสงฆ์ท่านจะพับไว้แล้วพาดซ้อนบ่าเวลาห่มดอง(เป็นการห่มจีวรอีกแบบหนึ่งของพระ)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 193,257