วิธีการชำระเงิน

* หมายเหตุ เมื่อทำรายการสั่งสินค้าเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับการติดต่อกลับพร้อมแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารรวมค่าจัดส่งให้ทราบ และจะทำการจัดส่งสินค้าให้หลังจากที่ได้รับการแจ้งโอนชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศ้พท์ 02-043 4993, 091-539-9455
  • Email: sattabusaya@hotmail.com
ชำระค่าสินค้า
077 8 7- - - - -3 บัญชีออมทรัพย์ บจก.สัตตบุษย์ ผ้าไตร
 
 
ข้าพเจ้าในนามของสัตตบุษย์ ผ้าไตร(ศิษย์วัดป่าฯ)ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน
ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในสินค้าและบริการ 
Visitors: 235,233