ย่ามถือ

   ย่าม ในคำวัดใช้หมายถึงถุงผ้าสำหรับใส่ของใช้หรือของจำเป็นเล็กๆน้อยๆ ของพระสงฆ์ มีหูอยู่ในตัว เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ถุงย่าม
   ย่าม เป็นของจำเป็นอย่างหนึ่งของพระสงฆ์เพราะใช้แทนกระเป๋าหรือถุงใส่ของ มีธรรมเนียมในการใช้อยู่ คือไม่นิยมสะพายย่ามขณะเดินในวัดหรือในหมู่บ้าน นิยมคล้องที่แขนซ้ายเดินไป เวลาเข้าไปในงานพิธีทั้งในวัดและในบ้านนิยมรวบถือที่หูด้วยมือซ้าย ขณะนั่งในพิธีหรือบนธรรมาสน์ นิยมวางไว้ด้านซ้ายมือ เป็นต้น

อ้างอิง:
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๔๘

 

กรณีต้องการ"ปักข้อความ","ตราสัญลักษณ์"ลงบนย่าม
หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
02-956-5834 , 091-539-9455 หรือ Email:sattabusaya@hotmail.com

 

Visitors: 232,937