เกี่ยวกับเรา

 

 

"สวัสดีค่ะ" ด้วยความยินดีและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าชมเว็บไซต์ "สัตตบุษย์ ผ้าไตร"

www.phatri.com

      ข้าพเจ้าในนามของ "สัตตบุษย์ ผ้าไตร " โดยส่วนตัว งานตัดเย็บ เป็นงานที่ข้าพเจ้ารักและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำ  โดยศึกษาพื้นฐานวิชาความรู้จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าโดยตรง ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และมีทักษะพื้นฐานที่ดีในวิชาชีพ

(ขอกราบขอบพระคุณ พ่อแม่ ครูอาจารย์และสถาบัน)

 

     เกี่ยวกับงานด้านการตัดเย็บผ้าไตรจีวรนี้ ข้าพเจ้าได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระภิกษุ(สายวัดป่า)ซึ่งถือได้ว่าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์อีกท่านหนึ่ง

     ซึ่งท่านให้ความเมตตาสอนเกี่ยวกับวิธีการตัดเย็บผ้าไตรจีวร ที่ถูกต้องตามหลักพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้

(ขอกราบบูชาพระคุณของพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์)

  

 ขอเป็นส่วนหนึ่งในอันที่จะช่วยธำรงและสืบทอดพระพุทธศาสนา

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 

สัตตบุษย์ ผ้าไตร(ศิษย์วัดป่าฯ)

 

                                                                                                                                                 

Visitors: 227,487