ขนาด2.00เมตร/ผ้ายูเอสพีม่า-มัสลิน/สีครูบา/ไตรจีวรสังฆาฏิสองชั้น

รายการสินค้า 

ชุดไตรจีวร สังฆาฎิสองชั้น

รายละเอียดสินค้า:ผ้ายูเอสพีม่า-มัสลิน 
สีครูบา 
ขนาด: ๒.๐๐x๓.๐๐ เมตร
ราคา: ๕,๕๐๐ บาท

 

ชุดไตร ๑ ไตร ประกอบด้วย
๑.สังฆาฏิสองชั้น ๙ ขัณฑ์  ๑ผืน
๒.จีวร ๙ ขัณฑ์ ๑ผืน
๓.สบงขัณฑ์ ๑ผืน
๔.อังสะเต็มตัว๓กระเป๋า ๑ตัว
๕.รัดประคด ๑เส้น
๖.ผ้ารัดอก ๑ผืน
๗.ผ้ากราบ(ผ้ารับประเคน) ๑ผืน

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

091-539-9455 , Email:sattabusaya@hotmail.com , 

5,500 บาท
จำนวน:
Visitors: 212,609