ขนาด1.90เมตร/ผ้ายูเอสพีม่า-มัสลิน/สีครูบา/ไตรจีวรสังฆาฏิชั้นเดียว

รายการสินค้า 

ชุดไตรจีวร สังฆาฎิชั้นเดียว  

รายละเอียดสินค้า:ผ้ายูเอสพีม่า-มัสลิน 
สีครูบา 
ขนาด: ๑.๙๐x๓.๐๐ เมตร
ราคา: ๔,๙๐๐ บาท

 

ชุดไตร ๑ ไตร ประกอบด้วย
๑.สังฆาฏิชั้นเดียว ๙ ขัณฑ์  ๑ผืน
๒.จีวร ๙ ขัณฑ์ ๑ผืน
๓.สบงขัณฑ์/ผ้ายูเอส-ซาติน ๑ผืน
๔.อังสะเต็มตัว๓กระเป๋า ๑ตัว
๕.รัดประคด ๑เส้น
๖.ผ้ารัดอก/ผ้ายูเอส-ซาติน ๑ผืน
๗.ผ้ากราบ(ผ้ารับประเคน) ๑ผืน

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

091-539-9455 , Email:sattabusaya@hotmail.com , 

4,900 บาท
จำนวน:
Visitors: 224,305