ขนาด2.10เมตร/ชุดไตรจีวรสังฆาฏิสองชั้น/ผ้าป่าน-ยูเอสพีม่า//สีพระราชทาน

รายการสินค้า 

ชุดไตรจีวร สังฆาฎิสองชั้น 

รายละเอียดสินค้า:ผ้าป่าน-ยูเอสพีม่า 
สีพระราชทาน(พระราชนิยม)  
ขนาด: ๒.๑๐x๓.๒๐ เมตร
ราคา:๗,๓๐๐ บาท

 

 

 

 ชุดไตร ๑ ไตร ประกอบด้วย

๑.สังฆาฏิสองชั้น(๙ขัณฑ์)  ๑ผืน

๒.จีวร(๙ขัณฑ์) ๑ผืน

๓.สบงขัณฑ์ ๑ผืน

๔.อังสะสไบ ๑ตัว

๕.รัดประคด ๑เส้น

๖.ผ้ารัดอก ๑ผืน

๗.ผ้ากราบ ๑ผืน

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

091-539-9455 หรือ Email:sattabusaya@hotmail.com

7,300 บาท
จำนวน:
Visitors: 212,612