ขนาด1.90เมตร/ผ้ายูเอสพีม่า-ซาติน/สีแก่นขนุน/ไตรจีวรสังฆาฏิสองชั้น

ชุดไตรจีวร สังฆาฎิสองชั้น 

รายละเอียดสินค้า:ผ้ายูเอสพีม่า-ซาติน 
สีแก่นขนุน 
ขนาด ๑.๙๐x๓.๐๐ เมตร
ราคา: ๖,๐๐๐.- บาท

 

ชุดไตร ๑ ไตร ประกอบด้วย

๑.สังฆาฏิสองชั้น ๙ ขัณฑ์  ๑ผืน

๒.จีวร ๙ ขัณฑ์ ๑ผืน

๓.สบงขัณฑ์ ๑ผืน

๔.อังสะสไบ ๑ตัว

๕.รัดประคด ๑เส้น

๖.ผ้ารัดอก ๑ผืน

๗.ผ้ากราบ ๑ผืน

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

091-539-9455 หรือ Email:sattabusaya@hotmail.com

6,000 บาท
จำนวน:
Visitors: 212,461