ขนาด1.90เมตร/ชุดไตรจีวรสังฆาฏิชั้นเดียว/ผ้ายูเอสพีม่า-ซาติน/สีพระราชทาน

รายการสินค้า 

ชุดไตรจีวร สังฆาฎิชั้นเดียว  

รายละเอียดสินค้า:ผ้ายูเอสพีม่า-ซาติน 
สีพระราชทาน(พระราชนิยม)  
ขนาด: ๑.๙๐x๓.๐๐ เมตร
ราคา:๕,๑๐๐ บาท

 

ชุดไตร ๑ ไตร ประกอบด้วย
๑.สังฆาฏิชั้นเดียว ๙ ขัณฑ์  ๑ผืน
๒.จีวร ๙ ขัณฑ์ ๑ผืน
๓.สบงขัณฑ์ ๑ผืน
๔.อังสะเต็มตัว๓กระเป๋า ๑ตัว
๕.รัดประคด ๑เส้น
๖.ผ้ารัดอก ๑ผืน
๗.ผ้ากราบ(ผ้ารับประเคน) ๑ผืน

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

091-539-9455 , Email:sattabusaya@hotmail.com ,

 

 

5,100 บาท
จำนวน:
Visitors: 231,501