1.90x3.00เมตร สังฆาฏิสองชั้น/ผ้าป่าน-ยูเอสพีม่า/สีกรัก(แก่นขนุนเข้ม)/ขนาด1.90x3.00เมตร

รายการสินค้า

สังฆาฏิสองชั้น (๙ขัณฑ์)

รายละเอียดสินค้า:ผ้าป่าน-ยูเอสพีม่า 
สีกรัก(แก่นขนุนเข้ม) 
ขนาด: ๑.๙๐x๓.๐๐ เมตร
ราคา: ๓,๓๐๐ บาท

 

ต้องการหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
02-043 4993 , 091-539-9455 หรือ Email:sattabusaya@hotmail.com

3,300 บาท
จำนวน:
Visitors: 212,610