ขนาด2.00เมตร/ชุดไตรจีวรสังฆาฏิสองชั้น/ผ้าป่าน-ยูเอสพีม่า/สีกรัก(แก่นขนุนเข้ม)

รายการสินค้า 

ชุดไตรจีวร สังฆาฎิสองชั้น 

รายละเอียดสินค้า:ผ้าป่าน-ยูเอสพีม่า 
สีกรัก(แก่นขนุนเข้ม) 
ขนาด ๒.๐๐x๓.๐๐ เมตร
ราคา:๗,๑๐๐ บาท

 

ชุดไตร ๑ไตร ประกอบด้วย
๑.สังฆาฏิสองชั้น ๙ ขัณฑ์  ๑ผืน 
๒.จีวร ๙ ขัณฑ์ ๑ผืน
๓.สบงขัณฑ์ ๑ผืน
๔.อังสะสไบ ๒ตัว
๕.รัดประคด ๑เส้น
๖.ผ้ากราบ(ผ้ารับประเคน) ๑ผืน

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-043-4993 , 091-539-9455  หรือ  

7,100 บาท
จำนวน:
Visitors: 227,486