ขาบาตร/ก้านลานถักหวาย/ขนาด9นิ้ว

รายการสินค้า 

ขาบาตร 

รายละเอียดสินค้า:ก้านลาน-ถักหวาย
ขนาด: ๘.๕ นิ้ว
 
ราคา: ๓,๘๐๐ บาท 

 

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
091-539-9455 หรือ Email:sattabusaya@hotmail.com

3,800 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:ไม้พยุง/๒๖๐ริ้ว ขนาด: ๙ นิ้วสูงประมาณ ๕.๕ นิ้ว น้ำหนักประมาณ 0.50 กิโลกรัม ราคา: ๘,๕๐๐ บาท ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่ม...
  8,500 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:ไม้พยุง/๒๖๐ริ้ว ขนาด: ๙ นิ้วสูงประมาณ ๕.๕ นิ้ว น้ำหนักประมาณ 0.595 กิโลกรัม ราคา: ๘,๕๐๐ บาท ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่...
  8,500 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:แก่นขามดำแกมขาว/๒๔๐ริ้ว ขนาด: ๘ ๑/๒ นิ้ว สูงประมาณ ๕๑/๒นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๔,๗๐๐ บาท สินค้าหมด...
  4,700 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:แก่นขามดำแกมขาว/๒๔๐ริ้ว ขนาด: ๙ นิ้ว สูงประมาณ ๕ ๑/๒ นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘ ๑/๒ นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๔,๙๐๐ บาท สินค้าหมด ...
  4,900 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:แก่นขามดำแกมขาว/๒๘๐ริ้ว ขนาด: ๘ ๑/๒ นิ้ว สูงประมาณ ๕๑/๒นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๕,๙๐๐ บาท สินค้าหมด ...
  5,900 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:แก่นขาม/๒๔๐ริ้ว ขนาด: ๗ ๑/๒ นิ้ว สูงประมาณ ๕๑/๒นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๗๑/๒นิ้ว ราคา: ๕,๙๐๐ บาท สินค้าหมด ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ย...
  5,900 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:แก่นขาม/๒๔๐ริ้ว ขนาด: ๙ นิ้ว สูงประมาณ ๕๑/๒นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๖,๔๐๐ บาท สินค้าหมด ต้องการสอบถาม...
  6,400 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:แก่นขาม/๒๖๐ริ้ว ขนาด: ๙ นิ้วสูงประมาณ ๕นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๗,๒๐๐ บาท *สินค้าหมด ต้องการสอบถามข้อ...
  7,200 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:แก่นขาม/๒๘๐ริ้ว ขนาด: ๙ นิ้วสูงประมาณ ๕๑/๒นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๗,๙๐๐ บาท สินค้าหมด ต้องการสอบถาม...
  7,900 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:แก่นขาม/๒๖๐ริ้ว (ทรงพิเศษ) ขนาด: ๙ นิ้วสูงประมาณ ๕นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๗,๙๐๐ บาท สินค้าหมด ต้องก...
  7,900 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:ก้านลาน/๒๖๐ริ้ว ขนาด: ๙ นิ้วสูงประมาณ ๕นิ้ว น้ำหนักประมาณ ๐.๕ กิโลกรัม เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๕,๓๐๐ บาท ...
  5,300 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:ไม้ไผ่/๒๖๐ริ้ว ขนาด: ๙ นิ้วสูงประมาณ ๕นิ้ว น้ำหนักประมาณ ๐.๕ กิโลกรัม เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๔,๓๐๐ บาท ส...
  4,300 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:พญางิ้วดำ/๒๖๐ริ้ว ขนาด: ๙ นิ้วสูงประมาณ ๕นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๙,๕๐๐ บาท สินค้าหมด ต้องการสอบถามข้...
  9,500 บาท
Visitors: 235,237