ขนาด2.10เมตร/ชุดไตรจีวรสังฆาฏิสองชั้น/ผ้าป่าน-ยูเอสพีม่า/สีแก่นขนุน

รายการสินค้า 

ชุดไตรจีวร สังฆาฎิสองชั้น 

รายละเอียดสินค้า:ผ้าป่าน-ยูเอสพีม่า 
สีแก่นขนุน 
ขนาด ๒.๑๐x๓๓.๒๐ เมตร
ราคา: ๗,๓๐๐.- บาท

 

ชุดไตร ๑ ไตร ประกอบด้วย

๑.สังฆาฏิสองชั้น ๙ ขัณฑ์  ๑ผืน

๒.จีวร ๙ ขัณฑ์ ๑ผืน

๓.สบงขัณฑ์ ๑ผืน

๔.อังสะสไบ ๒ตัว

๕.รัดประคด ๑เส้น

๖.ผ้ากราบ(ผ้ารับประเคน) ๑ผืน

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

091-539-9455 หรือ Email:sattabusaya@hotmail.com

7,300 บาท
จำนวน:
Visitors: 212,462