XL อังสะ๓กระเป๋า/ผ้ายูเอส-พีม่าซาติน/สีกรัก/ขนาดXL

รายการสินค้า

อังสะเต็มตัว ๓ กระเป๋า 

รายละเอียดสินค้า: ผ้ายูเอส-พีม่าซาติน สีกรัก(แก่นขนุนเข้ม)
ขนาด XL (รอบ_อก ประมาณ ๔๓-๔๔ นิ้ว)
ราคา: ๔๒๐ บาท

 

ต้องการหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ากรุณาติดต่อ

091-539-9455 หรือ Email:sattabusaya@hotmail.com

420 บาท
จำนวน:
Visitors: 204,609