ขนาด2.20เมตร/ผ้ายูเอสพีม่า-เบดฟอร์ด/สีพระราชทาน/ไตรจีวรสังฆาฏิชั้นเดียว

รายการสินค้า 

ชุดไตรจีวร สังฆาฎิชั้นเดียว  

รายละเอียดสินค้า:ผ้ายูเอสพีม่า-เบดฟอร์ด 
สีพระราชทาน(พระราชนิยม)  
ขนาด: ๒.๒๐x๓.๓๐ เมตร
ราคา:๕,๒๐๐ บาท

 ชุดไตร ๑ ไตร ประกอบด้วย

๑.สังฆาฏิชั้นเดียว(๙ขัณฑ์)  ๑ผืน

๒.จีวร(๙ขัณฑ์) ๑ผืน

๓.สบงขัณฑ์(ผ้ายูเอส-ซาติน) ๑ผืน

๔.อังสะสไบ ๑ตัว

๕.รัดประคด ๑เส้น

๖.ผ้ารัดอก ๑ผืน

๗.ผ้ากราบ ๑ผืน

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 091-539-9455

5,200 บาท
Visitors: 224,306