ขาบาตร/แก่นขาม.260/ขนาด9นิ้ว

รายการสินค้า 

ขาบาตร 

รายละเอียดสินค้า:แก่นขาม/๒๖๐ริ้ว (ทรงอุ้มบาตร)
ขนาด: ๙ นิ้ว สูงประมาณ ๕ นิ้ว
เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘ ๑/๒ นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว
ราคา: ๗,๒๐๐ บาท 

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

02-019-4995 , 091-539-9455 หรือ Email:sattabusaya@hotmail.com

7,200 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:แก่นขามดำแกมขาว/๒๔๐ริ้ว (ทรงอุ้มบาตร) ขนาด: ๘ ๑/๒ นิ้ว สูงประมาณ ๕๑/๒นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๔,๗๐๐ บาท ...
  4,700 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:แก่นขามดำแกมขาว/๒๔๐ริ้ว (ทรงอุ้มบาตร) ขนาด: ๙ นิ้ว สูงประมาณ ๕ ๑/๒ นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘ ๑/๒ นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๔,๙๐๐ บาท ...
  4,900 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:แก่นขามดำแกมขาว/๒๘๐ริ้ว (ทรงอุ้มบาตร) ขนาด: ๘ ๑/๒ นิ้ว สูงประมาณ ๕๑/๒นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๕,๙๐๐ บาท ...
  5,900 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:แก่นขาม/๒๔๐ริ้ว (ทรงอุ้มบาตร) ขนาด: ๗ ๑/๒ นิ้ว สูงประมาณ ๕๑/๒นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๗๑/๒นิ้ว ราคา: ๕,๙๐๐ บาท ต้องการสอบถามข้อมูล...
  5,900 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:แก่นขาม/๒๔๐ริ้ว (ทรงอุ้มบาตร) ขนาด: ๙ นิ้ว สูงประมาณ ๕๑/๒นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๖,๔๐๐ บาท สินค้าหมด...
  6,400 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:แก่นขาม/๒๘๐ริ้ว (ทรงอุ้มบาตร) ขนาด: ๙ นิ้วสูงประมาณ ๕๑/๒นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๗,๙๐๐ บาท สินค้าหมด...
  7,900 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:แก่นขาม/๒๖๐ริ้ว (ทรงพิเศษ) ขนาด: ๙ นิ้วสูงประมาณ ๕นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๗,๙๐๐ บาท สินค้าหมด ต้องก...
  7,900 บาท

 • 65 3 28 01.jpg
  รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:ก้านลาน-ถักหวาย ทรงอุ้มบาตร ขนาด: ๘.๕ นิ้วสูงประมาณ ๕.๕ นิ้ว น้ำหนักประมาณ ๐.๓๗ กิโลกรัม ราคา: ๓,๗๐๐ บาท ต้องการสอบถามข้อมูลเกี...
  3,700 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:ก้านลาน/๒๖๐ริ้ว ทรงอุ้มบาตร ขนาด: ๙ นิ้วสูงประมาณ ๕นิ้ว น้ำหนักประมาณ ๐.๕ กิโลกรัม เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา:...
  5,300 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:ไม้ไผ่/๒๖๐ริ้ว ทรงอุ้มบาตร ขนาด: ๙ นิ้วสูงประมาณ ๕นิ้ว น้ำหนักประมาณ ๐.๕ กิโลกรัม เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ...
  4,300 บาท

 • รายการสินค้า ขาบาตร รายละเอียดสินค้า:พญางิ้วดำ/๒๖๐ริ้ว ทรงอุ้มบาตร ขนาด: ๙ นิ้วสูงประมาณ ๕นิ้ว เหมาะสำหรับบาตรขนาด ๘๑/๒นิ้ว และขนาด ๙ นิ้ว ราคา: ๙,๕๐๐ บาท สินค้าหมด ต...
  9,500 บาท
Visitors: 224,305