ขนาด1.90เมตร/ผ้ายูเอสพีม่า-มัสลิน/สีแก่นขนุน/ไตรจีวรสังฆาฏิสองชั้น

รายการสินค้า 

ชุดไตรจีวร สังฆาฎิสองชั้น  

รายละเอียดสินค้า:ผ้ายูเอสพีม่า-มัสลิน 
สีแก่นขนุน 
ขนาด: ๑.๙๐x๓.๐๐ เมตร
ราคา: ๕,๕๐๐ บาท

 

ชุดไตร ๑ ไตร ประกอบด้วย
๑.สังฆาฏิสองชั้น ๙ ขัณฑ์  ๑ผืน
๒.จีวร ๙ ขัณฑ์ ๑ผืน
๓.สบงขัณฑ์ ๑ผืน
๔.อังสะสไบ ๒ตัว
๕.รัดประคด ๑เส้น
๖.ผ้ากราบ ๑ผืน

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

091-539-9455 หรือ Email:sattabusaya@hotmail.com

5,500 บาท
Visitors: 193,164