ชุดบาตร(ถลกบาตรผ้า)ขนาด๘ ๑/๒นิ้ว

รายการสินค้า  ชุดบาตร   

รายละเอียดสินค้า: ชุดบาตรถลกบาตรผ้า
ขนาด ๘ ๑/๒ นิ้ว  

ราคา:๔,๔๐๐ บาท

 

ชุดบาตร ๑ ชุด ประกอบด้วย
๑.บาตรสแตนเลส(บ่ม)/เคลือบเทปล่อน(นอก)/ทรงมะนาว/ขนาด๘ ๑/๒นิ้ว
๒.ถลกบาตรผ้า/ขนาด๘ ๑/๒นิ้ว
๓.เสวียนบาตร
๔.สายบาตร
๕.ขาบาตร(หวาย)
๖.สายรัดขาบาตร
๗.หูบาตร (ปะกับ)

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
02-019-4995,091-539-9455หรือ Email:sattabusaya@hotmail.com

 

4,400 บาท

  • รายการสินค้า ชุดบาตร รายละเอียดสินค้า: ชุดบาตรถลกบาตรผ้า ขนาด ๙ นิ้ว ราคา:๔,๕๐๐ บาท ชุดบาตร ๑ ชุด ประกอบด้วย๑.บาตรสแตนเลส(บ่ม)/เคลือบเทปล่อน(นอก)/ทรงมะนาว/ขนาด๙นิ้...
    4,500 บาท

  • รายการสินค้า ชุดบาตร รายละเอียดสินค้า: ชุดบาตรถลกบาตรไหมพรม ขนาด ๘ ๑/๒ นิ้ว ราคา:๕,๖๕๐ บาท ชุดบาตร ๑ ชุด ประกอบด้วย๑.บาตรสแตนเลส(บ่ม)/เคลือบเทปล่อน(นอก)/ทรงมะนาว/ข...
    5,650 บาท

  • รายการสินค้า ชุดบาตร รายละเอียดสินค้า: ชุดบาตรถลกบาตรไหมพรม ขนาด ๙ นิ้ว ราคา:๕,๗๕๐ บาท ชุดบาตร ๑ ชุด ประกอบด้วย๑.บาตรสแตนเลส(บ่ม)/เคลือบเทปล่อน(นอก)/ทรงมะนาว/ขนาด๙...
    5,750 บาท
Visitors: 135,131