-สบงวาต (สบงอาศัย)

สบงวาต (สบงอาศัย)

            พระสงฆ์ท่านจะใช้ครองตอนอยู่ในกุฏิทำสังฆกรรมไม่ได้ เพราะสบงวาตเป็นผ้าผืนเดียวไม่ได้ตัดขาด(ไม่ได้ตัดออกเป็นขัณฑ์)ลักษณะคล้ายผ้าอาบน้ำฝน แต่ต่างกันที่สบงวาตจะมีอนุวาต(ผ้าประกอบริม ๔ ด้าน)

 

Visitors: 141,299