สีแก่นขนุน/ชุดไตรจีวรสังฆาฏิสองชั้น/ผ้าป่าน-ยูเอสพีม่า

Visitors: 143,288