จีวร(9ขัณฑ์)/ผ้ายูเอสพีม่า-เบดฟอร์ด/สีพระราชทาน

Visitors: 140,016