สีพระราชทาน

จีวร(9ขัณฑ์)/ผ้าป่าน-ยูเอสพีม่า/สีพระราชทาน

Visitors: 141,299