สีพระราชทาน

จีวร(9ขัณฑ์)/ผ้ายูเอสพีม่า-ซาติน/สีพระราชทาน

Visitors: 140,018