ป่าน-ยูเอสพีม่า/2.00เมตร/ชุดไตรจีวรสังฆาฏิสองชั้น/สีแก่นขนุน

รายการสินค้า 

ชุดไตรจีวร สังฆาฎิสองชั้น 

รายละเอียดสินค้า:ผ้าป่าน-ยูเอสพีม่า 
สีแก่นขนุน 
ขนาด ๒.๐๐x๓.๐๐ เมตร
ราคา: ๖,๐๐๐.- บาท

 

ชุดไตร ๑ ไตร ประกอบด้วย

       ๑.สังฆาฏิสองชั้น ๙ ขัณฑ์  ๑ผืน

                                                                                    ๒.จีวร ๙ ขัณฑ์ ๑ผืน

                                                                                    ๓.สบงขัณฑ์(ผ้ายูเอส-ทวิลล์) ๑ผืน

                                                                                    ๔.อังสะสไบ ๑ตัว

                                                                                    ๕.รัดประคด ๑เส้น

                                                                                    ๖.ผ้ารัดอก ๑ผืน

                                                                                    ๗.ผ้ากราบ ๑ผืน

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

02-019-4995 , 091-539-9455 หรือ Email:sattabusaya@hotmail.com

6,000 บาท
จำนวน:
Visitors: 141,299